Voor sommige vrouwen bieden de meest gegeven manieren om de overgang te verlichten, te weinig effect. Zij hebben misschien baat bij Hormoon suppletie Therapie (HST). Dit is deel 5 van 6 met informatie over HST. Er worden 2 hormonen tegelijkertijd ingezet (Estradiol en Progestageen) via de huid of via een pil. De voorkeur gaat uit naar via de huid. Het kan continu of in een regelmatige sequens. Er zijn voor- en nadelen bij HST. Let wel, de overgangsklachten van deze vrouwen kunnen soms zo ernstig zijn dat zij hun werk niet kunnen doen.

Je doet er goed aan na te denken over de voordelen en nadelen op korte termijn. Lees de andere artikelen uit deze serie. Over de gevolgen op langere termijn is nog niet veel bekend, dit weten we wel;

Nadelen van hormoontherapie op lange termijn

Veel artsen en vrouwen weten dat HST de kans op borstkanker doet toenemen. Dat klopt als hormonen langer dan 5 jaar gebruikt worden. En geldt alleen als een combinatie van hormonen estradiol met progestativa gebruikt wordt. Alleen estradiol – door vrouwen die geen baarmoeder meer hebben – levert geen hogere kans op borstkanker op. Ook bij de combinatie van estradiol met progesteron is geen verhoogde kans op borstkanker beschreven.

Kans op borstkanker bij HST is kleiner dan je huisarts denkt

De kans op borstkanker neemt licht toe bij langdurige HST (de combinatie van estradiol met een progestativum) na het 51ste levensjaar, de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in de overgang komen. De kans op borstkanker is niet verhoogd voor vrouwen die hormonen gebruiken vóór hun 51ste, zij hebben dezelfde kans op deze ziekte als vrouwen die zelf menstrueren. Hoe veel hoger is die kans nu? Als 1000 vrouwen van 50 jaar gedurende 25 jaar worden gevolgd en gescreend op borstkanker dan worden in die 25 jaar bij 77 vrouwen gemiddeld borstkanker ontdekt. Borstkanker komt in Nederland vaak voor, 1:8 vrouwen krijgt deze ziekte. Een kwart van de borstkankers treedt op bij vrouwen voor het vijftigste levensjaar, 77:1000 vrouwen krijgen de ziekte tussen hun 50ste en 75ste, de rest van de vrouwen krijgt borstkanker na het 75ste. Borstkanker kan ook optreden als je 80 of 90 jaar bent. Als deze groep van 1000 vrouwen nu wordt vergeleken met een groep van 1000 vrouwen die 5 jaar lang hormoontherapie gebruiken na het 50ste levensjaar, en deze groep wordt tussen 50 en 75 ook gescreend op borstkanker, dan worden in de groep die hormonen kreeg bij ongeveer 79 vrouwen borstkanker gevonden. Er komen dus 2 extra gevallen van borstkanker per 1000 vrouwen die langdurig hormoontherapie gebruikten.

Kans dat borstkanker in Nederland wordt ontdekt per jaar:

Leeftijd De kans dat borstkanker wordt ontdekt
30-39 jaar 1 op 1.529
40-49 jaar 1 op 471
50-59 jaar 1 op 291
60-69 jaar 1 op 240
70-79 jaar 1 op 277
80 jaar of ouder 1 op 263

Per jaar overlijden in Nederland ongeveer 3500 vrouwen aan borstkanker. De kans om te overlijden aan borstkanker lijkt even groot in de groep vrouwen die hormonen gebruiken als in de groep vrouwen die geen hormonen gebruiken. In de groep vrouwen die hormonen gebruiken is de kans op sterfte aan andere ziekten lager dan in de groep vrouwen die geen hormonen gebruiken. (Voor meer informatie zie bron: RIVM)

Jouw situatie en HST?

Hoe meer je over HST weet, hoe beter je je afweging kunt maken. De afweging over voordelen en nadelen van HST hoef je niet alleen te maken. Je kunt een afspraak maken met mij als je het over jouw situatie wilt hebben. Ik ben verpleegkundig overgangsconsulent en je kunt afspreken bij mijn spreekkamer in Leeuwarden, Bolsward, Harlingen of op Terschelling.

Volgende week het zesde en laatste deel van deze zomerserie over Hormoon Suppletie Therapie, HST.