boeken overgang overgangsklachten Overgangsconsulent Stef Boes behandelt vrouwen in de overgang, en helpt werkgevers en belanghebbenden aan kennis

Overeenkomst
Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die Nieuw Getij levert. Door onze dienst in te huren, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Diensten
Met onze dienst krijg je kennis over of persoonlijke begeleiding tijdens de overgang. Wij bieden advies, coaching en training op het gebied van de overgang. Uitgebreide informatie over onze dienst vind je op de website (en die informatie is onderdeel van deze overeenkomst). Voor onze dienst vragen we een vergoeding in de vorm van een uurtarief. Wij behouden ons het recht voor de dienstverlening te beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Contact
Je kunt van onze diensten gebruikmaken door contact op te nemen in persoon, via mail, een berichtendienst of telefonisch. Je krijgt dan van ons een prijsindicatie en eventuele gegevens die nodig zijn. Als je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, kan dat altijd. Geef dit in persoon, via mail, berichtendienst of telefonisch aan.

Betaling
Bij inschrijving spreken we af of of de betaling zelf, via je werkgever of via je verzekering voldaan wordt. Het geldende uurtarief staat op de website.

Privacy
Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Mocht je hierover vragen hebben, lees dan de Privacyverklaring.

Aansprakelijkheid
Je gebruikt onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor onverhoopte schade die je als gevolg van het gebruik van onze diensten mocht lijden.

Intellectuele Eigendomsrechten
Onze dienst verspreidt materiaal dat met intellectuele eigendomsrechten is beschermd. Het is niet toegestaan delen van het materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren.

Klachtenregeling en geschillen
Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar nieuwgetij@gmail.com en we reageren altijd. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

opgemaakt 18 april 2019