Wereldmenopauzedag 2020

De overgang begint rond het 45e levensjaar en duurt gemiddeld 10 jaar. Elke vrouw maakt het in haar leven mee. Om aandacht te vragen voor dit onderwerp en de vrouwen die hier mee te maken krijgen, is het Wereld menopauze dag. Deze dag is opgericht door de Amerikaanse organisatie: International Menopause Society. Dit jaar is het thema ‘de vervroegde overgang’, POI (Premature Ovariële Insufficientie).

1% van alle vrouwen komen voor hun 40e in de overgang. Dit kan grote gevolgen hebben voor henzelf, de partner en hun evt. kinderwens wordt misschien niet vervuld. De lichamelijke klachten kunnen een grote weerslag hebben op het dagelijks functioneren die niet overeenkomen met hun leeftijd. Ze worden met heel andere dingen geconfronteerd dan hun leeftijdgenoten en delen hun ervaringen niet, zoals de menstruatieproblemen, voorbehoedsmiddelen, kinderen krijgen en opvoeden.

Hun leeftijdsgenoten herkennen zich op hun beurt niet in de overgangsklachten en eventuele ongewilde kinderloosheid. Deze vrouwen moeten volgens de NVOG-richtlijn behandeld worden met langdurige hormoontherapie HST, in elk geval tot hun 50e jaar. Omdat deze vrouwen zo vroeg in de overgang komen, hebben ze vanwege verhoogde risico’s op hart- en vaatziekten, dementie en osteoporose een kortere levensverwachting, die wel 10 tot 15 jaar kan zijn.

Wil je naar aanleiding van dit artikel een gesprek? Of testen of jouw klachten passen bij de overgang? Lees dan hier verder.